ARVOT

Yrityksemme arvot heijastavat sitä, mikä meille on tärkeää ja miten toimimme.

Tämä on Firmally

Visio

Visiomme on uudelleenmääritellä yhteistyökumppanin rooli ratkaisevaksi tekijäksi toivotun menestyksen saavuttamiseksi.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyytemme merkitsee meille sitä, että luomme työympäristön, jossa kaikki voivat menestyä – niin henkilökuntamme kuin asiakkaamme. Uskomme vahvaan yhteisöön, jossa jokainen yksilö tuntee olevansa huomioitu, kuultu ja arvokas.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on avain pitkäaikaisiin ja menestyksekkäisiin suhteisiin, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ymmärrämme, että menestys ei ole pelkästään numeroita ja kirjanpitoa vaan luottamusta, sitoutumista ja henkilökohtaista vastuuta.

Missio

Missiomme on luoda aitoja suhteita asiakkaisiimme, toimien strategisena neuvonantajana ja luotettavana kumppanina matkalla kohti yhteistä menestystä.

Joustavuus

Joustavuus on luonnollinen osa arkeamme, jotta voimme vastata sekä henkilökuntamme että asiakkaidemme ainutlaatuisiin tarpeisiin. Mukaudumme muuttuviin olosuhteisiin, reagoimme ja olemme avoimia uusille ideoille ja mahdollisuuksille.

Luonne

Toimintamme on laajentunut, myös kansainvälisesti, mutta ytimessämme on edelleen pienen saaristokaupungin henki. Olemme ylpeitä juuristamme, jotka ovat muovanneet meistä ainutlaatuisen ja aidon. Tämä näkyy kaikessa, mitä teemme - asenteessamme, lähestymistavassamme ja proaktiivisessa työskentelytavassamme.