Auktorisointi

Olemme Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen

Mitä auktorisointi tarkoittaa?

Valitsemalla auktorisoidun tilitoimiston varmistatte liiketoimintanne turvallisuuden.

Kuinka auktorisointi hyödyttää teitä asiakkaana?

Auktorisointi on laadun ja luotettavuuden merkki. Voitte olla varmoja, että tilitoimistollanne on alan pätevyyden, KLT- ja PHT-tutkinnon, suorittaneita asiantuntijoita.

Taloushallintoliitto valvoo henkilöstön koulutusta, mikä takaa, että tilitoimistonne osaaminen on ajan tasalla ja muutokset lainsäädännössä ovat tiedossa hyvissä ajoin. Palvelut ja hinnat sovitaan kirjallisesti, jotta mikään ei jää epäselväksi. Tilitoimistollanne on vastuuvakuutus, joka kattaa vakavat virheet kirjanpidossa, verotuksessa sekä esimerkiksi korvaushakemuksissa ja luvissa. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää käytäntöä. Työprosessit ovat selkeät, ja materiaalinne käsitellään vastuullisesti.

Auktorisointi on osoitus laadusta ja luotettavuudesta.

Auktorisoinnin vaatimukset

Auktorisoinnin saamiseksi tilitoimiston on läpäistävä huolellinen tarkastus Taloushallintoliiton toimesta. Tämä tarkastus toimii kuin luottotunnus ja varmistaa, että tilitoimisto noudattaa hyvää kirjanpitokäytäntöä. Auktorisointi merkitsee, että kirjanpitotoimiston osaaminen, järjestelmät ja liiketoimintamallit on tarkastettu. Henkilöstö pitää ammattitaitonsa ajan tasalla ja heillä on oikea pätevyys, mukaan lukien KLT- ja PHT-pätevyys henkilöstön keskuudessa. Toiminta on tiukasti lain mukainen, ja uudet määräykset otetaan huomioon hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Auktorisoitu tilitoimisto käy säännöllisesti läpi tarkastuksia varmistaakseen, että laatu säilyy korkealla tasolla.