Taloushallinto

Kirjanpito tänään avaa lukuisia mahdollisuuksia. Työskentelemme älykkäästi, koska haluamme teidänkin tekevän niin. Voimme toimia koko talousosastonne laajuisesti tai keskittyä hoitamaan vain tietyt osa-alueet. Modernien palveluiden ja järjestelmien avulla saatte aina reaaliaikaisen pääsyn kaikkiin taloudellisiin lukuihin ja avainindikaattoreihin. Voitte aina ottaa meihin yhteyttä miettiessänne jotakin. Kanssamme voitte luottavaisin mielin keskittyä omaan menestykseenne.

Palvelumme sisältää
Kirjanpito

Moderneilla järjestelmillä ja sitoutuneilla asiantuntijoillamme varmistamme, että koko kirjanpitoprosessi sujuu asiakkaillemme vaivattomasti. Hoidamme kaiken taloudellisten tapahtumien kirjaamisesta tulojen, menojen, palkkojen ja verojen dokumentointiin. Hoidamme kaiken lakisääteisen raportoinnin Verohallinnolle varmistaaksemme, että kaikki suoritetaan oikein sovittuna aikana. Tarjoamme asiakkaillemme ensiluokkaista, läpinäkyvää ja luotettavaa palvelua, ja tämä on meille ensiarvoisen tärkeää. 

Tilipäätös

Vuosittaisen tilikauden päätteeksi kokoamme tuloksen ja raportoimme taloudelliset tapahtumat. Järjestelmällisen tarkastelun avulla selvennämme tulot, menot, varat ja velat, tarjoten teille selkeän kuvan yrityksenne taloudesta. Takaamme, että tilinpäätös noudattaa voimassa olevia sääntöjä ja alan käytäntöjä.

Verokysymykset

Tarjoamme myös asiantuntija-apua muissa verotuskysymyksissä. Kykenemme tunnistamaan vähennykset ja kannustimet, jotka voivat olla hyödyksi. Annamme vinkkejä verosuunnitteluun sekä autamme asiakkaitamme ymmärtämään mahdolliset muutokset verolainsäädännössä. 

Kuittien hallinta

Tarjoamme työkaluja, jotka vievät kuittien hallinnan digitaaliseen aikakauteen. Järjestä ja arkistoi kuitit helposti ja kustannustehokkaasti. Kuittien hallinta on integroitu kirjanpitojärjestelmään saumattoman ja sujuvan kokemuksen mahdollistamiseksi kaikille osapuolille. 

Veroilmoitus

Hoidamme veroilmoituksia, joissa yksityiskohtaisesti raportoimme verovelvollisen taloudelliset tapahtumat Verohallinnolle. Ilmoitus kattaa tulot, menot, varat ja velat. Raportoinnin on oltava virheetöntä, jotta Verohallinto voi määrittää verotettavan tuloksen voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti. 

Laskutus

Autamme teitä luomaan ammattimaisia laskuja ja automatisoimaan laskutusprosessin työmäärän vähentämiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Voitte myös ulkoistaa kokonaan tai osittain laskutuksen meille vähentääksenne omaa hallinnollista taakkaanne ja samalla varmistaaksenne, että laskutus hoidetaan ajoissa ja likviditeetti pysyy kunnossa. 

Maksupalvelut

Varmistamme ajallaan tapahtuvat ja turvatut maksut automatisoinnilla ja tehokkaalla käsittelyllä saapuvien laskujen, palkkojen, omatoimisten verojen ja matka- ja kululaskujen osalta. Meillä kenenkään ei tarvitse odottaa rahojaan. 

Raportointi

Toimitamme aina kattavan raportoinnin taloudellisesta tilanteesta, jotta asiakas pysyy tietoisena taloudellisesta tilanteestaan. Varmistamme myös, että kaikki viranomaisille tehtävä raportointi hoidetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. 

Asiakas- ja toimittajareskontra

Tehokkaalla taloudellisten velvoitteiden hallinnalla voimme edistää lisääntynyttä vakautta ja sujuvaa hallintoa, mikä tukee likviditeetin hallintaa ja yksinkertaistaa liiketoimintaprosessejanne. Mahdollistamme helpon yleiskuvan kaikkien ostolaskujen ja myyntilaskujen maksutilanteesta.

Miten prosessi toimii?

1.

1.

Aluksi keräämme kaiken tarvittavan tiedon reaaliajassa ohjelmaintegraatioiden avulla kirjanpitojärjestelmään tai muilla sovituilla tavoilla. Pyrimme tarkistamaan tiedot huolellisesti ylimääräisten täsmäytysten ja mahdollisten raportointiviivästysten estämiseksi.
2.

2.

Aineistoa käsitellään huolellisesti reaaliajassa kirjanpitojärjestelmässä tai jälkikäteen sovittujen ohjelmistojen ja toimitustapojen mukaan. Ohjelmaintegraatioiden avulla virheet ja epäselvyydet voidaan havaita nopeasti ja helposti.
3.

3.

Perusteellisen tarkastelun avulla tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen osalta varmistamme, että kaikki materiaali on otettu huomioon ja kirjattu oikein kirjanpitojärjestelmään. Mahdolliset epäselvyydet tai puuttuvat tiedot selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa.
4.

4.

Toimitamme raportteja sovitun ajanjakson mukaisesti ja selkeytämme avainlukuja. Jokainen digikäyttäjä voi milloin tahansa tarkastella raportteja ja kaavioita suoraan kirjanpitojärjestelmässä. Viranomaisraportointi tehdään rekisteröidyn verokauden ja tilikauden mukaisesti.