Ekonomiförvaltning

Ekonomiförvaltning behöver inte vara komplext, dock kan det vara utmanande att ha fullständig kontroll över allting det innebär.  Vår flexibilitet gör att vi kan fungera som er kompletta ekonomiavdelning eller hantera specifika delar. Med moderna tjänster och system har ni alltid tillgång till era siffror och nyckeltal, samt en dedikerad kontaktperson för era frågor. Vi garanterar tillförlitliga och tidsenliga tjänster, så att ni kan känna er trygga när ni väljer oss som en del av ert företag och er framgång.

Vår service inkluderar
Bokföring

Med moderna system och engagerade experter ser vi till att hela bokföringsprocessen flyter smidigt för våra kunder. Från att registrera alla ekonomiska händelser till att dokumentera allt från inkomster och utgifter till löner och skatter. Vi sköter om all lagstadgad rapportering till Skatteförvaltningen för att säkerställa att allting utförs korrekt inom utsatt tid.  Att erbjuda våra kunder en transparent och pålitlig tjänst är av högsta prioritet. 

Bokslut

Vid ert räkenskapsårs slut sammanställer vi resultatet och redovisar ekonomiska transaktioner. Genom en systematisk genomgång tydliggör vi inkomster, utgifter, tillgångar och skulder och ger er en klar bild av företagets ekonomi. Vi säkerställer att bokslutet följer gällande regelverk och branschpraxis. 

Skattefrågor

Vi rådgiver även i andra skattefrågor. Vi kan identifiera avdrag och incitament som kan utnyttjas, ge tips om skatteplanering och hjälpa sina kunder att förstå eventuella förändringar i skattelagstiftningen.

Kvittohanternig

Vi erbjuder verktyg som tar er kvittohantering till digitala tidsåldern. Organisera och arkivera kvitton på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Kvittohanteringen är integrerad med bokföringssystemet för att möjliggöra en sömlös och upplevelse för alla parter involverade. 

Skattedeklaration

Vi sköter om skattedeklarationer där vi i detalj redovisar den beskattningssyldiges ekonomiska transaktioner till Skatteförvaltningen. Deklarationen omfattar inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Rapportering bör utföras korrekt för att Skatteförvaltningen skall kunna fastställa det beskattningsbara resultatet i enlighet med gällande skattelagstiftning.  

Fakturering

Vi hjälper er att skapa professionella fakturor och automatisera faktureringsprocessen för att minska arbetsbelastningen och minimera fel. Ni kan även utlokalisera helt eller delvis faktureringen till oss för att minska er egen administration, men även säkerställa att faktureringen sköts i tid och likviditeten hålls i skick. 

Betalningstjänster

Vi säkerställer punktliga och trygga betalningar genom automatisering och effektiv hantering av inkommande fakturor, löner, skatter på eget initiativ och reseräkningar/utläggsfakturor. Hos oss behöver ingen vänta på sina pengar. 

Rapportering

Vi levererar alltid en omfattande rapportering över den finansiella situationen för att kunden skall vara medveten om den ekonomiska situationen. Vi säkerställer även att all rapportering till myndigheter sköts i enlighet med de lagstadgade kraven.  

Kund- och leverantörsreskontra

Genom en effektiv hantering av ekonomiska förpliktelser kan vi bidra med ökad stabilitet och en smidig administration, vilket stödjer likviditetshantering och förenklar era affärsprocesser. Vi möjliggör en enkel överblick över alla inköps- och försäljningsfakturors betalningsstatus.  

Hur fungerar processen?

1.

1.

Inledningsvis samlar vi in all nödvändig information på real-tidsbasis genom programintegrationer till bokföringssystemet eller på andra överenskomma sätt. En noggrann verifiering av uppgifter eftersträvas för att förebygga extra avstämningar och eventuella förseningar i rapporteringen.
2.

2.

Materialet bearbetas noggrant i realtid i bokföringssystemet eller i efterhand beroende på vilka programvaror och leveranssätt som överenskommits. Genom programintegrationer kan man snabbt och enkelt upptäcka fel och oklarheter.
3.

3.

Med en genomgripande kontroll av bokföringens resultat- och balansräkning säkerställer vi att allt material tagits i beaktande och registrerats korrekt i bokföringssystemet. Eventuella oklarheter eller saknade uppgifter klargörs tillsammans med kunden.
4.

4.

Vi levererar rapporter enligt överenskommen period samt förtydligar nyckeltal. Varje digitalanvändare kan närsomhelst se på rapporter och diagram direkt i bokföringssystemet. Myndighetsrapporteringen görs i enlighet med den registrerade moms- och räkenskapsperioden.