Träffa teamet

Se vilka som tillhör vårat team

Robin
Elvström

VD, PHT

robin.elvstrom@firmally.fi
+358 2 458 9680

Benjamin
Lindström

Löneredovisare

benjamin.lindstrom@firmally.fi
+358 02 458 9683

Maria
grönqvist

Löneredovisare

maria.gronqvist@firmally.fi
+358 2 458 9689

Hanna
silkka-conteh

Redovisare

hanna.silkka@firmally.fi
+358 2 458 9687

Jenny
Nyman

Löneredovisare

jenny.nyman@firmally.fi
+358 2 458 9690

Emma
Skåtar

Löneredovisare

emma.skatar@firmally.fi
Föräldraledig

Heidi
lundström

Ledningsassistent

heidi.lundstrom@firmally.fi
+358 2 458 9692

Niklas
johansson

Redovisare

niklas.johansson@firmally.fi
+358 2 458 9691

Anna
östman

redovisare

anna.ostman@firmally.fi
+358 2 458 1425

Jaana
Wallenius

redovisare

jaana.wallenius@firmally.fi
+358 2 458 9686

Ove
arén

Företagsrådgivare, EBR

ove.aren@firmally.fi
+358 2 458 9685

Agnetha
laaksonen

redovisare, EBR

agnetha.laaksonen@firmally.fi
+358 2 458 9687

Dan
lehtinen

Lönerådgivare, PHT

dan.lehtinen@firmally.fi
+358 2 458 9681

Nathalie
Söderström

Löneredovisare

nathalie.soderstrom@firmally.fi
+358 2 458 9693