Auktorisering

 

Vi är en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland. 

Vad innebär Auktoriseringen?

Genom att välja en auktoriserad redovisningsbyrå får ni trygghet till er verksamhet. 

Hur gynnar auktoriseringen er som kund?

Auktoriseringen är ett bevis på kvalitet och tillförlitlighet. Ni kan vara säkra på att er redovisningsbyrå har experter som avlagt branschens behörighet, EBR- och PHT-examen. Ekonomiadministrationsförbundet övervakar utbildningen av personalen, vilket betyder att ni kan lita på att kompetensen på redovisningsbyrån är aktuell och att man har koll på ändringar i lagstiftningen i god tid. Tjänsterna och priset avtalas skriftligen, så att inget förblir oklart. Er redovisningsbyrå har en ansvarsförsäkring som täcker allvarliga fel i bokföring, beskattning och till exempel i ansökningar om ersättningar och tillstånd. Er redovisningsbyrå följer gällande lagstiftning och god praxis. Det finns tydliga arbetsrutiner och ert material hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Auktoriseringen är en indikation på kvalitet och tillförlitlighet.

Auktorisationskrav

För att erhålla auktorisation måste redovisningsbyrån genomgå en noggrann granskning av Ekonomiadministrationsförbundet, granskningen är som en förtroendestämpel och säkerställer att redovisningsbyrån följer god redovisningspraxis. Auktoriseringen innebär att redovisningsbyråns kompetens, system och verksamhetsmodeller har kontrollerats. Personalen håller sina yrkeskunskaper aktuella och har rätt kompetens, vilket inkluderar EBR- och PHT-behörighet inom personalen. Verksamheten är strikt i enlighet med lagen och nya föreskrifter beaktas i god tid innan de träder i kraft. En auktoriserad redovisningsbyrå genomgår regelbundna granskningar för att säkerställa att kvaliteten hålls på en hög nivå.