verksamhet i
finland?

För utländska företag som bedriver verksamhet i Finland är samarbete med en lokal redovisningsbyrå ett strategisk val.

 

Partnerskapet hjälper företagen att navigera i det komplexa skattesystemet och säkerställer att företagen följer alla lokala lagar och regleringar. Den lokala redovisningsbyrån kan även ge värdefulla insikter i finsk affärspraxis och kulturella normer, vilket i sin tur kan hjälpa utländska företag att framgångsrikt etablera sig på den finska marknaden.

Om finland och finländare

Planerar du verksamhet till Finland eller kanske redan är verksam här? Här kan du läsa om vår kultur

 

eller gå direkt till vad som är bra att veta om våra nationella lagar och regleringar.

Finland i korthet

 

Finland är en nordisk välfärdsstat som flera år i rad utsetts till världens lyckligaste land. Ungefär 75 % av Finlands yta är täckt av skog och med sina 187 000 sjöar kallas landet ibland för ”tusen sjöars land”. Finland har fyra tydliga årstider och världens största skärgård. Skärgårdshavet i sydvästra Finland har över 40 000 öar, vilket är fler öar än någon annan skärgård i världen. Här hittar ni även vårt kontor.

Tre fenomen i den finska kulturen

 

Bastu. Bastun är en viktig del av den finska kulturen, en symbol för både avkoppling och gemenskap. Det är vanligt att ha bastukvällar tillsammans med familj och vänner som en social aktivitet. I Finland finns det 3 miljoner bastur för en befolkning på bara något över 5 miljoner. Det är inte konstigt att bastun också funnit sin plats i den finska affärskulturen. Fastän de flesta företagsmöten äger rum i konferensrum, har bastun funnit sitt eget utrymme som en informell plats för att diskutera affärer. Att bada bastu med andra är ett sätt att bygga relationer och lära känna varann. I Finland sägs det att fler viktiga beslut fattas i bastun än i mötesrummet.

 

Sisu. Finskt karaktärsdrag. En slags inre kraftkälla som man tar till sig vid utmaningar och motgångar. Sisu är ett begrepp som inte har någon enkel översättning men kan beskrivas som en kombination av viljestyrka, uthållighet, mod och beslutsamhet. 

 

Kaffe. Självklart måste vi även nämna kaffe som är en central del av den finska kulturen. Det finns ingen sådan liten fest där kaffe inte skulle serveras. För att inte tala om vardagen när det inte finns något att fira. Gott kaffe och en generös servering har alltid varit måttstocken för gästfrihet i Finland. Det finns naturligtvis också finländare som överhuvudtaget inte dricker kaffe. Men även deras liv och dagliga rutiner präglas ändå av kaffedrickarnas ritualer, pauser och serveringar. 

Finländare, hurdana är vi?


Vi finländare är inte kända för småprat och tystnad anses inte vara obekvämt. Vi uttrycker våra åsikter ärligt och en självironisk humor är typiskt för oss. Trots vår reserverade framtoning är vi gästvänliga och pratglada, när vi väl känner oss bekväma.

Hur kan Firmally hjälpa er?

Vi är här för att stöda er verksamhet och förenkla er ekonomi. Våra team hjälper er med allt från att starta företag till att hantera komplexa redovisnings- och lönefrågor.

Samarbete

Vi tror på att samarbeta på riktigt. När vi arbetar tillsammans blir vi en förlängning av ert team. Era mål blir våra mål, och vi är här för att stötta er hela vägen.

Resultat

Vi mäter vår framgång genom de resultat vi levererar. Vi erbjuder en komplett lösning för att säkerställa att ni når era ekonomiska mål och har insyn i er företagsprestation.

Överträffar dina förväntningar

Genom att erbjuda mervärde och engagera oss i era specifika behov, siktar vi alltid högre än det förväntade resultatet. Vårt mål är att bli er långsiktiga partner.

Kundfokus

Vi sätter er i centrum av allt vi gör. Vårt mål är att skapa en äkta och förtroendefull relation med er. Era behov är våra prioriteringar, och vi anpassar våra tjänster efter dem.

Innovation

I det ständigt föränderliga affärsklimatet, där konkurrensen ständigt ökar och marknaderna förändras är det viktigt att inte fastna i gamla spår. Vi är dedikerade till att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje företags unika behov och omständigheter.