konsultation

Att starta eller driva företag är inte alltid enkelt. Förhastade beslut kan bli kostsamma om man inte är medveten om konsekvenserna. Genom strategisk konsultation kan man få hjälp i rätt riktning i rätt tid.

 

På Firmally strävar vi efter att med proaktiv rådgivning och kvalitativ konsultation hjälpa er att undvika fallgropar och se till att era investeringar ger långsiktiga resultat. Låt inte en bra idé stanna som en idé, låt oss hjälpa att förverkliga den.

Våra tjänster inkluderar
Nytt företag

Resan från en idé till ett eget företag kan verka lång och komplex. Vi erbjuder stöd för att förstå de ansvar som följer med att driva eget företag och fokuserar på de möjligheter som företagande kan erbjuda er personligen. Genom att administrera och vägleda genom hela registreringsprocessen strävar vi efter att säkerställa en trygg och smidig start i företagsvärlden.

Servicesedel

Pargas stad erbjuder servicesedlar inom företagsrådgivning som kan användas hos Firmally. Syftet är att tillhandahålla flexibel och individuell service för både nya och befintliga företag. Servicesedelkonceptet, begränsat till företag med färre än 10 anställda, kompletterar stadens företagsrådgivning och täcker ämnen som bland annat grundande av företag och rådgivning inom bokföring och löneräkning.

Redovisning

Omvänd moms, momsfri försäljning, EU-försäljning, marginalbeskattning, överlåtelseskatt och olika momssatser är några av de alla skattereglerna. Vi assisterar våra kunder med att tillämpa de gällande reglerna. Från skattedeklarationer och bokslut till avskrivningar och finansiella termer som dividend vs. lön, förklarar vi innebörden och ger vägledning om vad som bör beaktas i er verksamhet.

Arbetsgivarskyldigheter

Från anställning till avslutning av ett arbetsförhållande finns vi vid er sida i varje skede av arbetstagarens anställning. Vi ger tydlig vägledning angående anställning, löneberäkning och beskattning, försäkringar och arbetsplatshälsovård, arbetstid och frånvaro, semesterinförtjäning, kollektivavtal, uppsägningar och hantering av övriga situationer som kan uppstå under anställningen.

Finansiell rådgivning

I varje företagsverksamhet uppstår nya situationer som påverkar finanserna både positivt och negativt. Vi finns här för att assistera med budgetering, offertförfrågningar, kassaflödesprognoser, kostnadsminskningar, betalningsarrangemang, investeringar, personaloptimering och andra utmaningar som kan uppstå. Vår prioritet är att säkra en hälsosam resultatutveckling och kontinuitet i er verksamhet.

Förtroendeuppdrag

I olika situationer kan det vara nödvändigt med en registrerad representant i Finland. Vanliga behov inkluderar representation för utsända arbetstagare, filialer eller för utländsk momsregistrering. Vi erbjuder även möjligheten att agera som registrerad postadress, vilket kan vara praktiskt för de som reser frekvent eller saknar ett eget kontor. Vi assisterar också i andra relaterade sammanhang.

Internationellt

I dagens globala affärsklimat stöter man ofta på internationella utmaningar. Vi erbjuder både rådgivning och praktisk hjälp för att hantera dessa krav. Det kan innefatta distansförsäljning till EU med hjälp av en OSS-registrering, momsansökningar i andra länder, intrastat, hantering av utländska arbetstagare samt utsändning av arbetstagare till/från andra länder. Dessutom har vi etablerat flera globala partnerskap för att underlätta er tillgång till världens alla hörn.

Förändringar i verksamheten

Under varje företags livscykel inträffar förändringar som kan inkludera generationsskifte, byte av aktieägare, nya tjänster och produkter, expansion med öppnande av nya verksamhetspunkter, förändrade livssituationer, övergång från bisyssla till huvudsyssla, rekrytering, utveckling, finansiering och andra situationer. I varje ny fas är det viktigt att diskutera och planera för en smidig övergång till den nya verkligheten.

Är du i behov av konsultation?

Vi erbjuder konsultation för både befintliga och nya kunder. Kontakta er kontaktperson eller skicka ett e-postmeddelande till info@firmally.fi för att komma igång. Beskriv detaljerat vad ni behöver hjälp med, eller ring oss för att förklara er situation. Vid behov kan vi planera ett möte för att noggrant diskutera ärendet. Efter diskussionen och klarläggande av alla faktorer kommer vi att tillhandahålla en skriftlig redogörelse.