På Firmally kan man vara sig själv

Hos oss definieras framgång inte enbart av siffror, utan av långsiktiga relationer.

Över 30 år i branschen

Firmally en privatägd och oberoende pionjär inom ekonomiförvaltning med en gedigen historia från 1988. Som auktoriserad medlem av ekonomiadministrationsförbundet i Finland strävar vi efter den högsta kvalitén.

 

Vårt utbud av tjänster inkluderar löneadministration och HR, konsultation, företagsrådgivning, ekonomiförvaltning så som bokföring, skattedeklarationer, fakturering, betalningstjänster, indrivning, förtroendeuppdrag, digitala lösningar och övriga finansiella tjänster. Vi hjälper nystartade företag med att komma igång och erbjuder vår expertis i allt från val av bolagsform till i fyllnad av de dokument som krävs när man bildar ett företag. Även i företagandets skiftande vindar, så som vid ändringar i bolagsformen, företagsköp eller generationsväxlingar står vi vid er sida. 

 

Firmally betjänar kundföretag runtom i hela Finland. För internationella företag med filial i Finland är vi den tillförlitliga partnern i allt som berör ekonomiförvaltning och löneadministration i landet. All vår service är tillgänglig på distans. Vårt kontor är beläget i Finlands finaste skärgårdsort Pargas, som ligger ungefär 20 km från Åbo centrum i Sydvästra Finland. 

 

Vi investerar i vår personals utbildning genom att erbjuda olika kurser och fortbildningar. Detta gör vi för att säkerställa att vårt team alltid är uppdaterade om det senaste inom branschen och håller en hög kunskapsnivå. Dessutom innehar våra experter antingen EBR- (bokföring) eller PHT (löneadministration)-examen, vilket bekräftar vår kompetens och förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster. Detta engagemang för fortbildning och professionell utveckling gör oss även bättre rustade att möta våra kunders unika behov.

 

 

1988
Pargas Miljard Oy Ab grundas

Bolaget grundas av Staffan Sundström

2002
Tili Sydwest Oy Ab
följande 20 år

I samband med fusionen av dotterbolaget Kimitoöns Bokföringscentral Ab ändras företagsnamnet till Tili Sydwest

2021
Ändringar i ägarförhållandet

Tili Sydwest köps upp av fem egna anställda och inleder en ny tidsepok med många moderniseringar

2023
Företaget rebrandas

Under året genomgår företaget en fullständig omprofilering och blev det vi idag känner igen som Firmally. 

2024
Firmally lanseras

Framtiden har oändligt med möjligheter...

Vad betyder firmally?

Ett namn med flera betydelser

Firm + Ally

"Firmally" är en sammanslagning av för oss två viktiga begrepp "firm" och "ally".

"Firm" definieras på engelska som en typ av företagsverksamhet, precis som det svenska ordet firma som även påträffas i det finska talspråket. För oss är “firm” inte bara ett ord bland många utan symboliserar företagsamhet, tillförlitlighet och engagemang.

“Ally” definieras på engelska som personer eller grupper som samarbetar och stöder varandra. Den andra hälften av vårt namn lyfter fram samarbete och gemenskap, det vill säga partnerskap. Att vara en partner för våra kunder innebär att tillsammans gå mot framgång, genom att vara ett hederligt och pålitligt stöd där vi aktivt tar oss an våra kunders angelägenheter.

Firma+lly

Ordet "firma" härstammar från det latinska språket och användes i samband med att man bekräftade ett avtal eller en överenskommelse. Med tiden utvecklades ordet och började användas för att beskriva kommersiella företag och har sedan dess ytterligare utvecklats inom olika språk och kulturer.

I Finland är det vanligt att använda ordet “firma” som ett vardagligt uttryck för ett företag, oavsett dess storlek eller inriktning. Det är vanligt att man diskuterar "firmans angelägenheter" när man pratar om sitt arbete, man firar “firmajulfest” eller skriver upp köpen “på firman”. Ordet binder oss samman och skapar samhörighet i företagsvärlden.

Firmally!

En intressant detalj är hur "Firmally" påminner om "Formally". Likheterna är avsiktliga och speglar vårt löfte om att vara professionella och noggranna i det vi gör. Det är också en påminnelse om vår internationella närvaro.

"Firmally" är inte bara ett namn för oss, utan det representerar våra värderingar och vårt åtagande som er partner.

Träffa
oss

Vi är ett gäng unika karaktärer! 

Vem är
vi?

Firmally värdesätter vi våra grundläggande principer.

Jobba hos
oss

Vi letar ständigt efter nya förmågor.