Palkkahallinto ja HR

Ulkoistamalla palkanlaskennan meille saat käyttöösi asiantuntijoita, jotka pitävät osaamisensa ajan tasalla viimeisimmistä sääntömuutoksista ja varmistavat, että liiketoimintasi noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä. Palkanlaskentapalvelumme on suunniteltu yrityksille, jotka tavoittelevat tarkkuutta ja tehokasta palkkahallinnon hoitamista. Huolehdimme siitä, että palkat lasketaan ja maksetaan oikein ja ajallaan. Asiakkaanamme sinun ei tarvitse itse hoitaa kaikkea ja voit luottaa siihen, että resurssit ovat riittävät vuoden ympäri.

Palveluihimme kuuluu
Palkanlaskenta

Otamme huomioon henkilötietojen muutokset ja laskemme palkat tarkasti. Väliaikaiset, pysyvät ja määräaikaiset maksut ja edut sekä poissaolot otetaan huomioon palkanlaskennassa. Lain määräämät sosiaaliturvamaksut, verot ja muut vähennykset suoritetaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen toimitamme käsitellyn aineiston, joka edustaa proaktiivista ja tarkkaa palkanlaskentaa.

Työajanaseurantajärjestelmä

arjoamme asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen mahdollisuuden raportoida työtunnit, poissaolot, matkakorvaukset ja muut lisät elektronisesti yhteisen työaikaseurantajärjestelmän kautta. Työnantajat voivat tarkastella ja hyväksyä tapahtumia palkanlaskentaa varten hyväksyntäketjussa. Lain mukaisia, työehtosopimuksen mukaisia ja asiakaskohtaisia saldoja ja tulkintoja seurataan helposti se työntekijöiden et työnantajien toimesta, mi tehostaa henkilöstöhallintoa automaattisilla ja aikaa säästävillä ratkaisuilla.

HR

Toimimme HR-neuvojina ja hoidamme kaiken yrityskohtaisista hallinnollisista tehtävistä työsuhteisiin ja kansainvälisiin tehtäviin liittyviin kysymyksiin asti. Laajan asiantuntemuksemme ja henkilökohtaisen palvelumme avulla tuemme liiketoimintaasi. Tarjoamme myös mahdollisuuden hoitaa henkilöstöhallintoa sähköisesti integroidun HR-ohjelman avulla.

Konsultointi

Laajan osaamisemme ja kokemuksemme ansiosta tarjoamme korkealaatuista neuvontaa palkkahallinnon alalla. Avustamme monimutkaisissa verokysymyksissä, käsittelemme eri työsuhteiden vaiheita, tarjoamme teknisiä ratkaisuja ja tukea sekä avustamme kysymyksissä, jotka koskevat työehtosopimuksia ja muita alaan liittyviä asioita Suomen monimutkaisessa lainsäädännössä. 

Raportointi

Palkkahallinnossamme keskitymme laaja-alaiseen raportointiin asiakasyrityksillemme. Joka kuukausi asiakkaamme saavat yksityiskohtaisia raportteja, jotka kattavat palkanlaskennan, maksupohjat, lomapalkkavelat ja asiakaskohtaisen raportoinnin heidän tarpeidensa mukaisesti. Työntekijät saavat palkkalaskelmansa sähköisesti, mikä varmistaa avoimen ja tehokkaan viestinnän. 

Viranomaisraportointi

Varmistamme kattavan raportoinnin palkkahallinnossamme kuukausittaisella palkkojen raportoinnilla tulorekisteriin. Tämä mahdollistaa nopean pääsyn veroviranomaiselle ja eläke- ja vakuutusyhtiöille. Hoidamme myös raportoinnit ja hakemukset Kelaan, ammattiliitoille, sairauskassoihin, työterveyshuoltoon ja muihin organisaatioihin, jotta voimme täyttää lakisääteiset vaatimukset kokonaisvaltaisesti ja käsitellä työnantajavelvoitteet tehokkaasti. 

Kansainvälisesti

Olemme ylpeitä globaaleista yhteistyökumppanuuksistamme ja otamme jatkuvasti vastaan uusia haasteita. Suomalaisena paikallisena asiantuntijana avustamme kansainvälisiä yrityksiä palkkahallinnollisissa asioissa. Kumppanuuksiemme kautta mahdollistamme myös suomalaisille asiakkaillemme sujuvan palkkahallinnon hoidon maailmanlaajuisesti. Olipa kyseessä kokenut paikallinen palkanmaksupalveluntarjoaja, Employer of Record (EOR) -palvelut tai ohjaus kansainvälisessä laajentumisessa, olet tullut oikeaan paikkaan. 

Sisäinen palkkakirjanpito

Sisäisen kirjanpidon avulla voit sujuvasti ja yksityiskohtaisesti seurata palkkakustannuksia, jotka liittyvät tiettyihin kustannuspaikkoihin, projekteihin, työvaiheisiin tai muihin asiakaskohtaisiin kirjanpidon ulottuvuuksiin. On tärkeää seurata, miten yksittäisten yksiköiden tulokset vaikuttavat koko yritykseen. Tarkan sisäisen raportoinnin avulla voimme tehokkaasti auttaa asiakkaitamme budjetoimaan tulevia projekteja tai laatimaan tarjouksille hintoja. 

Maksupalvelut

Hoidamme luotettavasti ja ajallaan kaikki palkkoihin ja niihin liittyvät maksut, kuten verot ja ammattiliittojen maksut. Tarjoamme myös mahdollisuuden niille, jotka haluavat käyttää omia pankkiohjelmiaan, valmistella ja toimittaa tarvittavat pankkitiedostot. Tarkkojen tarkistusten avulla varmistamme, että palkanmaksuprosessit ovat turvallisia ja luotettavia myös ulkoistettuina. 


Miten prosessi toimii?

Materiaalin kerääminen

Materiaalin kerääminen

Aloitusvaiheessa keräämme tarvittavat työntekijätiedot asiakasyrityksen henkilöstöltä ja henkilöstövastaavilta, mukaan lukien työajat ja palkat. Tämän jälkeen palkanlaskentatiedot siirretään käsittelyyn meillä. Tarkka tietojen vahvistus suoritetaan mahdollisten viivästysten estämiseksi palkanlaskennassa.
Palkanlaskenta

Palkanlaskenta

Teemme tarkan palkanlaskennan kerätyn tiedon perusteella. Käytämme edistyneitä palkkajärjestelmiä ja muita ohjelmistoja laskemaan peruspalkat, ylityöt, verot, laissa säädetyt vähennykset ja muut asiaankuuluvat palkkaedut. Tämän jälkeen tiedot valmistellaan palkanmaksua varten, mikä sisältää muun muassa asiaankuuluvien raporttien muodostamisen.
Tarkastus

Tarkastus

Suoritamme huolellisen tarkastuksen ja vertailun palkanlaskennan ja kerätyn aineiston välillä varmistaaksemme täydellisen tarkkuuden. Mahdolliset poikkeamat tunnistetaan ja korjataan samalla kun huolehdimme siitä, että noudatamme lakeja, työehtosopimuksia ja muita lakisääteisiä vaatimuksia. Asiakkaaseen pidetään yhteyttä mahdollisissa kysymyksissä tai virheissä tarkastusprosessin aikana.
Raportointi

Raportointi

Muodostamme palkkaraportteja, mukaan lukien palkkalaskelmat, yritykselle ja työntekijöille. Samalla suoritetaan tarvittavat palkkailmoitukset ja raportointi sosiaaliturvamaksuista viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lopuksi palkkaraportit toimitetaan asiakasyritykselle sovitulla tavalla ja maksut suoritetaan annetuissa aikarajoissa.