Servicesedlar till företagsrådgivning

Pargas Stad beviljar servicesedlar inom företagsrådgivning. Målsättningen är att erbjuda en flexibel och individuell service både åt startande företag och åt företag som vill utveckla sin verksamhet. Du kan använda din servicesedel hos oss.

 

Allmänt om beviljandet av servicesedel

 • Beviljas åt företag som redan har verksamhet eller privatperson som inleder företagsverksamhet i Pargas.
 • För att bli beviljad servicesedel måste företaget endera vara registrerat i eller verksam i Pargas. 
 • Gäller endast företag med mindre än 10 anställda.
 • Max 1 sedel/mottagare/år.
 • Pargas stads näringslivstjänster bedömer tillsammans med kunden vilken rådgivning som behövs och fattar beslut om beviljandet.
 • Kunden väljer serviceproducenten från producentregistret som upprätthålls av Pargas stad.
 • Sedeln är i kraft 3 månader.
 • Sedelns värde är 150 euro (exkl. moms) vilket berättigar till två timmars rådgivning.
 • Serviceproducenten fakturerar summan av staden.

Exempel på rådgivning som erbjuds med servicesedlar

 • Grundande av företag.
 • Ändring av bolagsform.
 • Utveckling av verksamheten.
 • Skatterådgivning.
 • Bokföring och redovisning.
 • Generations- och ägarskifte.
 • Arbetsgivarens skyldigheter och avtal.
 • Marknadsföring.

Om du blivit beviljad en servicesedel och valt oss som serviceproducent, kontakta oss för att boka in ett möte. 

Dela Inlägget

Fortsätt läsa